Cobertes

COBERTES PER A DIPÒSITS

L'emmagatzematge de l'aigua provoca la seva contaminació amb algues, la qual cosa causa bloquejos en els sistemes de reg i totes les conseqüències que això comporta

MALLA ANTIALGUES GENATEX 700

La malla antialgas Genatex 700 és la solució adequada per a combatre la formació d'algues, a més d'impedir l'evaporació i evitar en gran manera la contaminació de l'aigua. Les malles anti algues tensionades estan disponibles per a dipòsits instal·lats en interior o en exterior. Estan fabricades amb Genatex 700, una malla de 190grs/m² de trama oberta permeable a l'aigua que forma una barrera protectora contra la brutícia i la llum. La coberta, dissenyada amb una solapa i una vora reforçada amb traus perimetrals per a subjecció, es tiba sobre els dipòsits. Amb cordes per a subjecció als caragols existents en el dipòsits.  Per a dipòsits de diàmetre superior als 7 metres és necessària la col·locació d'un reforç perimetral en la part superior del dipòsit.

Malla antialgas Genatex 700
Malla antialgas Genatex 700

MALLA ANTIALGUES MODEL BCN

La malla antialgas model BCN de 200grs/m² és apta per a tapar qualsevol tipus de dipòsit o embassament. Aquesta malla, de fabricació nacional, té característiques similars a la malla antialgas Genatex 700. La malla model BCN es lliura amb un pas d'home per a facilitar la visualització de l'interior del dipòsit

Malla antialgas Modelo BCN
Malla antialgas Modelo BCN
Malla antialgas Modelo BCN
Malla antialgas Modelo BCN

MALLA MODEL NILS

La malla model Nils està especialment dissenyada per a zones de clima advers (vent, calamarsa, etc). Aquesta malla, mitjançant la seva forma segmentada, ens dóna la solució perfecta per a dipòsits de gran diàmetre. Inclou pas d'home per a visualització interior del dipòsit, slinga perimetral i costures dobles reforçades

Malla segmentada
Malla Nils
Malla Nils - Malla segmentada
Malla Nils de 25m
Malla Nils 25m
Malla Nils en depósito de 8m de diámetro

REFORÇ PERIMETRAL

Per a tapar dipòsits de diàmetre superior als 7 metres amb malla antialgas tensionada és necessària la col·locació d'un reforç perimetral. Aquest reforç es col·loca en la part superior del dipòsit per a donar-li major resistència estructural a la sitja. Està compost d'un tub galvanitzat de 50mm x 1,5mm corbat a mesura, unit amb maniguets interiors de tub galvanitzat de 45mm x 1,5mm.

Refuerzo perimetral
Refuerzo perimetral

SILOFLOAT

La coberta flotant Silofloat cobreix la superfície d'aigua al voltant d'un 95% i pot ser instal·lada tant en dipòsits plens o buits d'aigua.

El sistema antialgas SiloFloat® es lliura totalment equipat i inclou tots els components necessaris per al muntatge. Pot ser instal·lada per 2 persones, és molt simple i ràpid, no requereix eines, ni electricitat durant la seva instal·lació. Aquesta coberta és rentable, requereix un mínim manteniment i és de fàcil reparació en cas de danys

Aquesta coberta té una alta flotabilitat i resistència contra els raigs ultraviolats, evita el creixement d'algues i redueix l'evaporació de l'aigua.

Cubierta SILOFLOAT levantada
Cubierta SILOFLOAT una vez instalada