Geotèxtil i revestiments

Als dipòsits Genap l’aigua mai no està en contacte amb les xapes, evitant així qualsevol problema d’oxidació de les xapes o fuites.

Els dipòsits van equipats amb doble protecció interna:

  • Geotextil protector de 250 grams/m2 per a la protecció de base i parets. Aquest geotèxtil es col·loca entre la xapa i el revestiment
  • Revestiment impermeable interior Aquatex Extreme 0.75mm tractat especialment contra raigs ultraviolats i amb banda superior reforçada per a ancoratge perimetral.

Aquest revestiment es lliura des de fàbrica en una sola peça ia mida del dipòsit, no havent de fer cap soldadura del material in situ.

Disposem d’una gamma de revestiments per poder adaptar-nos a les vostres necessitats, des d’aigua de reg a aigua potable.

La base del revestiment ve equipada des de fàbrica amb una màniga cònica de sortida 90/200mm. Aquesta màniga cònica, situada a la base del revestiment seguint les indicacions del client, s’acoblarà al tub prèviament disposat per a la sortida d’aigua del dipòsit.