Emmagatzematge de purins

Oferim tot tipus de solucions per a l'emmagatzematge de purins.

Tot i que els purins són en principi un abonament amb un gran valor fertilitzant, poden ser un problema ambiental en zones amb una elevada càrrega ramadera, en el moment en què es trenca l'equilibri entre l'activitat agrícola i la producció ramadera. En aquestes condicions se sol produir un sobreabonado dels cultius, i llavors els purins passen a ser un residu contaminant per al sòl i l'atmosfera, però sobretot per a la aigües superficials i subterrànies.

En el cas de disposar d'un excedent de purins que no és possible aplicar-lo com a fertilitzant en terres agrícoles, es pot plantejar la implantació de sistemes de tractament que permetin depurar, parcialment o totalment, els purins excedentari.

Aplicació, en la pròpia explotació, de sistemes de pretractament senzills, i de baixa inversió, que permeten millorar les propietats agronòmiques del purí i reduir el seu impacte sobre el medi ambient. De tots els sistemes de pretractament existents, destaquem un sistema mixt (físic-biològic) de separació sòlid-líquid per tamisatge amb addició d'un coadjuvant microbiològic.